Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδειάς

Έτος Ίδρυσης 1929

Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά

μαμά μπαμπάς18-11-16: Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο όρος «γάμος» δεν έχει καμία άλλη έννοια εκτός από αυτήν της ένωσης μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» στοχεύει στην προστασία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. Αποσκοπεί σε έναν οριζόντιο εφαρμοστέο κανονισμό, ο οποίος θα ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας συμφωνούν ότι γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας και ότι η οικογένεια εδράζεται στο γάμο και στους απογόνους. Σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια και ολοκλήρωση των συζύγων, καθώς και η ανατροφή της επόμενης γενιάς. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια σταθερή οικογένεια αγάπης με τον πατέρα και τη μητέρα.Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν στην υγιή οικογένεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο  Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδειάς συμμετέχει στην  πρωτοβουλία  αυτή. Έχει κάνει μια τεράστια καμπάνια και μεγάλο αγώνα ,γύρω από την ευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια με μεγάλη μέχρι στιγμής επιτυχία. 

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών "Μαμά μπαμπά & παιδιά" χαιρετίζει την  απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην περίπτωση Chapin και Charpentier κατά Γαλλίας (Αίτηση αρ. 40183/07), στην οποία διευκρινίζεται ότι βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο όρος «γάμος» δεν έχει καμία άλλη έννοια εκτός από αυτήν της ένωσης μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Η υπόθεση αφορούσε τον λεγόμενο «γάμο» ομοφύλων που  καταχωρήθηκε  από το Δήμαρχο κάποιου  γαλλικού δήμου  το  2004  παρά  το  γεγονός  ότι  την εποχή εκείνη (δηλαδή, πριν από την αμφιλεγόμενη νομοθεσία Loi Taubira, που εγκρίθηκε το 2013), η  γαλλική  έννομη  τάξη δεν  παρείχε  καμία  νομική  βάση για μια τέτοιους «γάμους».  Κατά συνέπεια,  ο ψευδής  «γάμος»  κρίθηκε άκυρος από  το  δικαστήριο  του  Μπορντό,  κατόπιν  αιτήματος  του  γραφείου του δημόσιου κατηγόρου /εισαγγελέα.

Με  αίτησή  τους  ενώπιον  του  ΕΔΔΑ,   οι  δύο  αιτούντες  ισχυρίστηκαν ότι  η  απόφαση  του Δικαστηρίου  να  ακυρώσει τον  "γάμο" τους, παραβιάζει το δικαίωμά τους  να  παντρεύονται  και  να  ιδρύουν  οικογένεια,   δυνάμει  του  άρθρου 12, καθώς και το δικαίωμα σεβασμού  της  οικογενειακής  ζωής  τους,  δυνάμει  του  άρθρου  8,  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων.

Αλλά  με   απόφαση  του, το ΕΔΔΑ  επιβεβαίωσε  ότι  ο  όρος  «γάμος»  στο  άρθρο  12  έχει  μια  σαφή  και  ξεκάθαρη  έννοια:  μια ένωση  μεταξύ  ενός  άνδρα  και  μιας  γυναίκας.  Αυτό  ήταν έτσι, όταν υιοθετήθηκε η Σύμβαση το 1950, και παραμένει έτσι μέχρι και σήμερα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής πολιτών «Μαμά μπαμπά & παιδιά», Έντιτ Φριβάλντσκυ, δήλωσε:  «είναι  μια  μεγάλη  ικανοποίηση  να βλέπει κανείς ότι το Δικαστήριο  επιβεβαιώνει  και ενισχύει  τη  θέση  που  προωθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία μας:  ο  γάμος  είναι  κάτι  μοναδικό  και ιδιαίτερο.  Ένας  από  τους  σκοπούς του γάμου είναι να παρέχει ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν με ευτυχία,  και  είναι  προς  το βέλτιστο  συμφέρον  του  παιδιού να  μεγαλώσει μέσα στην αγάπη και την ενότητα της μητέρας και του πατέρα. Η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  δεν παρέχει  απολύτως  καμία  νομική  βάση για να πιέσει τους εθνικούς νομοθέτες ώστε να επανακαθορίσουν το γάμο.  Αν  σε  ορισμένους  κύκλους, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο «γάμος» ομοφύλων είναι  ένα  ανθρώπινο δικαίωμα,  αυτοί οι  ισχυρισμοί  είναι  ψευδείς,  χωρίς θεμέλια, και αντίθετοι προς την καλή πίστη».

Η Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής, Μαρία Χίλντινγσον, πρόσθεσε:  «το  άρθρο 12  της  συμβάσεως  τοποθετεί  την  οικογένεια  σε  μια  άμεση  συνάφεια  με  το  γάμο.  Είναι  επομένως  σαφές,  ότι  η  σημερινή  δικαστική απόφαση  έχει επιπτώσεις  για τον τρόπο με τον οποίο  νοείται ο όρος  «οικογένεια»: βασίζεται στον γάμο μεταξύ  ενός  άνδρα  και  μιας  γυναίκας και στους απογόνους.»

Στις 31 Ιανουαρίου 2015 εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Circo Massimo στην πρωτεύουσα της Ιταλίας Ρώμη για να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τη σημασία της οικογένειας για την κοινωνία . Η ιταλική Γερουσία εξετάζει ένα νέο νόμο για τις αστικές ενώσεις , συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για δύο άτομα του ίδιου φύλου να υιοθετούν παιδιά . Το τεράστιο πλήθος στους δρόμους ήθελε να εκφράσει τη γνώμη του και να θυμήσει το δικαίωμα κάθε παιδιού σε μια μητέρα και έναν πατέρα .

Η Πρόεδρος του Mum, Dad & Kids, Edit Frivaldszky από την Ουγγαρία ήταν ένας από τους ομιλητές . Υπενθύμισε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των παιδιών και κάλεσε τους Ιταλούς να στηρίξουν μαζικά την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών υπέρ του γάμου και της οικογένειας και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί μέσα από αυτό το δημοκρατικό εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο .

Ελληνικό Φυλλάδιο 

Αγγλικό Φυλλάδιο 

Αναζήτηση