Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδειάς

Έτος Ίδρυσης 1929

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

23-02-18:Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας(Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς)

     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

              ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Καραγιαννοπούλου 56• 32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ                                           Λιβαδειά 23-2-2018

Τηλ. 2261024239• Fax 2261087420                                                     Αρ.πρωτ. 20

Email:splevadias@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ        Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας(Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός απολογισμός του έτους 2017
  2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2017
  3. Προϋπολογισμός έτους 2018
  4. Απόφαση εκπροσώπησης στις Γεν. Συνελεύσεις ΑΣΠΕ
  5. Αρχαιρεσίες για εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο ,την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα. Οι αρχαιρεσίες θα λήξουν στις 3:00μ.μ. Οι πολύτεκνοι που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Σύλλογο μέχρι 6 Μαρτίου 2018.

Επειδή στη 1η Γενική Συνέλευση δεν επιτυγχάνεται ποτέ απαρτία καλούνται οι Πολύτεκνοι να παραστούν στη 2η Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2018.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γραμματέας

Ν.ΣΑΝΙΔΑΣ                                                                                               Π.ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

Αναζήτηση