Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδειάς

Έτος Ίδρυσης 1929

Θεώρηση βιβλιαρίων έτους 2021

21-10-20:  Άρχισε η θεώρηση των βιβλιαρίων των Πολυτέκνων , μελών του Συλλόγου μας, για το έτος 2021

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αστυνομική Ταυτότητα των 2 γονέων
2. ΑΦΜ των 2 γονέων
3. ΑΜΚΑ των 2 γονέων
4. Τηλέφωνα και e-mail

(ανακοίνωση)

Αναζήτηση